راهی برای رسیدن: صفای سادگی (۱)

در طول این سال‌های سرد و خشک مادی که زندگی ما را در نوردیده، هیچ‌گاه تصویر آن پیرمرد از صفحهٔ ذهنم پاک نمی‌شود... تصویر «ابوعایض» ـ خدا رحمتش کند ـ که پاهای سنگین از بار پیری را به دنبال می‌کشید، گویا عقربه‌های...

آثار گناه (بر اساس سخنان ابن قیم)

۱ـ محروم شدن از علم: علم نوری است که الله در قلب بنده می‌اندازد و معصیت، این نور را خاموش می‌کند. هنگامی که شافعی در برابر مالک نشست و نزد وی خواند، مالک از هوش و نبوغ و کمال فهمش به شگفت آمد، پس گفت: می‌بینم ...

ده سبب برای به دست آوردن محبت الله (برگرفته از سخنان امام ابن قیم)

بخاری و مسلم در صحیح خود از انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: در حالی که من و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم از مسجد خارج می‌شدیم با مردی در کنار در مسجد روبرو شدیم. آن مرد از رسول الله صلی ال...

حجاب‌های دهگانه میان بنده و پروردگار (برگرفته از سخنان امام ابن قیم)

حجاب اول: جهل نسبت به پروردگار یعنی اینکه بنده، خداوند خود را به درستی نشناسد یا اینکه درک اشتباهی از او در ذهن داشته باشد. آنکه او را دوست ندارد او را نشناخته و آنکه او را نشناخته نیز ممکن نیست او را دوست بدا...