در باب توجه به اعمال قلوب

از جمله مواردی که مدعی پیروی سلف باید به آن توجه نشان دهد فقه سلف در زمینهٔ اعمال قلوب است. این فقه بسیار ضروری‌تر از برخی عبادات بدنی و معاملات است که انسان شاید یک بار در همهٔ عمرش یا یک بار در سال به آن احت...

نیکی‌های ازهم گسسته

شخص نیازمندی نزد یکی از دوستانش رفت تا از وی برای رفع مشکلش یاری بجوید؛ دوستش گریست! نیازمند از گریه‌ی دوست تعجب کرده و از اینکه او را ناراحت کرده عذر‌خواهی کرد.. دوستش گفت: گریه‌ام از روی شادمانی است؛ به ای...

سه پرتگاه در مسیر

موانع در برابر کسی که به سوی رستگاری و کسب خشنودی الله و بهشت در حرکت است بسیار است. نیکوکار بهره‌مند کسی است که با موفقیت از این موانع بگذرد و دچار لغزش نشود. پرتگاه‌های این راه نیز کم نیستند؛ راهی که انسان گ...

حجاب‌های دهگانه میان بنده و پروردگار (برگرفته از سخنان امام ابن قیم)

حجاب اول: جهل نسبت به پروردگار یعنی اینکه بنده، خداوند خود را به درستی نشناسد یا اینکه درک اشتباهی از او در ذهن داشته باشد. آنکه او را دوست ندارد او را نشناخته و آنکه او را نشناخته نیز ممکن نیست او را دوست بدا...