کشتار خونین ۱۹۴۵ الجزایر؛ سریال جنایات فراموش ناشدنی فرانسه

در ماه آوریل ۱۹۴۳ میلادی زمانی که مصالی الحاج از زندان خارج شده و در کاخ بخاری در حصر خانگی قرار گرفت، بشیر الابراهیمی در نشستی که در شهر سطیف میان فرحات عباس و مصالی الحاج، و موریس لابور عضو حزب کمونیست الجزای...

علامه‌ی عراق، ابوالمعالی محمود شکری آلوسی

علامه ابوالمعالی آلوسی و خاندان او با تدریس و تألیفات و تحقیقات ارزشمند خود مجد و عظمت از دست رفته‌ی بغداد را که روزگاری پایتخت خلافت عباسی و مرکز علم و دانش بود به آن بازگرداندند. جای افسوس است که از او و خانو...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: شیخ مجاهد، عزالدین قسام

پیش در آمد: اگر امروز بسیاری از مسلمانان نسبت به شخصیت مجاهد قهرمان، عزالدین قسام، آشنایی ندارند به این دلیل است که او شرح حال خود را به ‌رشتهٔ تحریر در نیاورد بلکه از خود منهجی بر جای گذاشت که نسل‌های آیندهٔ ...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: علامه‌ی مجاهد علال فاسی

پیش درآمد: علال بن عبدالواحد بن عبدالسلام بن علال فاسی و فهری در میان خانواده‌ای با اصالت عربی به‌دنیا آمد که اجدادشان در دوران زمامداری مسلمانان در اندلس در آنجا سکنی گزیدند، اما پس از سقوط اندلس و برپایی داد...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: شیخ الاسلام محمد العربی العلوی

تاریخ معاصر مراکش مملو از شخصیت‌هایی است که با نقش آفرینی علمی و موضع گیری‌های قهرمانانه و مبارزات آزادیخواهانه، و اجتهادات فقهی خود تأثیر بسیار زیادی در ساختار دولت مراکش داشته‌اند، و همواره مورد احترام پادشاه...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: محدث مراکش، ابوشعیب دکالی

ابوشعیب بن عبدالرحمن دکالی صدیقی (۱۲۹۵- ۱۳۵۶هـ / ۱۸۷۸ – ۱۹۳۷م) آخرین حافظ و محدث مراکش و پرچمدار سلفیت در اوایل قرن بیستم در مراکش، تا جایی که او را شیخ الاسلام می‌خوانند. مسئولیت امامت و خطابت و فتوا بر مذهب ا...

آیا امت می‌تواند در برابر استبداد مقاومت کند؟ چگونه؟

برخی موارد است که عقل مقاوم باید به خوبی درکش کرده و هضمش کند؛ مهم‌ترینش مواردی است که اینجا به بحث گذاشته و خیلی خلاصه مطرحش می‌کنم: ۱ـ مردم در طول تاریخ هم علیه اشغال بیگانه مبارزه کرده‌اند و هم ضد استبداد د...

با ترک مذهب سلف، چه چیز را از دست دادیم؟

سه قرن نخست پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم دوران سیادت عقیده و فقه سلف رضوان الله علیهم بود. پس از آن بود که مذاهب بدعی از این سو و آن سو سر بر آوردند تا آنکه قرن پنجم هجری فرا رسید، آنجا که حکومت سلجوقی ...

شاه ولی الله دهلوی؛ احیاگر سنت در سرزمین هند

مسلمانان از سال ۳۹۲ هجری برابر با ۱۰۰۱ میلادی که سرزمین هند به دست سلطان محمود غزنوی فتح شد بر این سرزمین حکومت می کردند؛ حکومت های مسلمان یکی از پس از دیگری قدرت را در هند به دست گرفتند تا آنکه نوبت به خاندان ...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: علامه محمد بشیر الابراهیمی

پیش درآمد: بدون شک می‌توان علامه محمد بشیر الابراهیمی را دومین اصلاحگر تاریخ دعوت اسلامی در الجزایر و جمعیت علمای مسلمین این کشور پس از علامه شیخ عبدالحمید بن بادیس بشمار آورد. زندگی علامه ابراهیمی فراز و نشی...