برای نسل فردا: من کیستم؟

سؤال «طلال» که در آغاز کتاب آوردم موضوعات متعددی را در خود داشت که یکی از مهم‌ترین‌هایش این سؤال است: من کیستم؟ چه خواهم شد؟ و چه باید باشم؟ این پرسش‌ها را می‌توان نگرانی هویتی یا پرسش‌های هویتی نامید که از مهم...

هجرت… روز بزرگِ امت

چه کسی باور می‌کند؟ چهار گام، از میان گرد و خاک می‌گذرند… بدون هیچ سلاحی و نه توشه‌ای چند… تا تاریخ بشریت را دگرگون سازند! آن دو تن تنها… چه می‌کنند؟ به مقاومت چه کسانی برخاسته‌اند؟ و اصلا چگونه دارند ادامه می...

آیا نسبت به امتم بی‌تفاوت هستم؟ چگونه بدانم؟

ظاهرا وصف خذلان (ترک یاری) امت اسلام به اندازه‌ی کافی نزد بسیاری از جوانان مسلمان چیز زشتی نیست. خیلی از آنها از این که اینطور توصیف شوند فراری‌اند و اصلا آرزویش را ندارند. شاید در ظاهر از اینکه او را به تفاوت...

سوزاندن الگوها

این از جمله موارد مُسَلّم در قوانین نبرد است که پیروزی وابسته به طراحی و نقشه‌ی خوب و مبنی بر بررسی دقیق اطلاعاتی خاص برای رسیدن به اهداف یک نبرد است. خود این اهداف نیز به دو دسته‌ی اهداف بلند مدت (راهبردی) و ا...