علامه‌ی عراق، ابوالمعالی محمود شکری آلوسی

علامه ابوالمعالی آلوسی و خاندان او با تدریس و تألیفات و تحقیقات ارزشمند خود مجد و عظمت از دست رفته‌ی بغداد را که روزگاری پایتخت خلافت عباسی و مرکز علم و دانش بود به آن بازگرداندند. جای افسوس است که از او و خانو...

علما و نقش بیدارگرانه در تاریخ اسلام

علما، همانگونه که در احادیث نبوی معروف است، وارثان پیامبران هستند. آنها نخبگانی هستند که دین و دنیا، جامعه و دولت و جماعت و امت را صیانت می‌کنند. آنان نگهبانان شریعت و پاسداران برپایی عدل و حق هستند. نام‌های آن...

تلاش شبه نظامیان حشد برای تغییر ترکیب جمعیتی ساکنان کمربند امنیتی بغداد

هیئت علمای مسلمان عراق می‌گوید: رفتارها و جنایت‌هایی که علیه مردم مناطق کمربند امنیتی بغداد رخ می‌دهد بخشی از یک سیاست سیستماتیک شبه نظامیان حشد و تحت نظر حکومت عراق است که به هدف تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق ا...