کتابچه: ریشهٔ اسلامی بیمارستان‌های نوین

بیمارستان، نتیجه‌ی مهم بخش بزرگی از توانایی و تفکری بود که ‏تمدن‌های اسلامی، پی در پی در توسعه هنرهای پزشکی سرمایه گذاری ‏کردند. چون بیمارستان‌ها – در دوران قدیم نیز همانند امروز- در ‏بردارنده‌ی مدرسه‌ها و کتاب...

ریشهٔ اسلامی بیمارستان‌های نوین

مردان و زنان مریض و فقیر برای مداوای خویش تا زمان بهبودی و شفا یافتن در بیمارستان بستری می‌شوند و آنچه در بیمارستان وجود دارد برای مداوا به کار گرفته می‌شود. فرد دور و نزدیک، خویشاوند و غریب، قوی و ضعیف، ناتو...

نبرد تالاس؛ پایان نفوذ چین در آسیای میانه

در طول تاریخ، چینی‌ها نفوذ زیادی در منطقه‌ی آسیای میانه که امروز شامل کشورهای «ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و بخش‌هایی از افغانستان» می‌باشد داشته‌اند و این مناطق از دیرباز برای چین از مو...