گونه‌های عادی‌سازی روابط میان حکومت‌های عربی و رژیم صهیونیستی و پیامدهای ‏آن

تناقضی آشکاری هست که هم‌زمان باعث برانگیختگی خشم و احساس تلخکامی شده است. در حالی که رژیم صهیونیستی دندان‌های نیش خود را آشکار ساخته و آن را در پیکره‌ی امت اسلامی فرو کرده و همچنان به هتک حرمت مقدسات اسلام و مح...