کتاب: پرسش‌های ایمانی کودکان

برخی، کودک را علامت سؤالی زنده توصیف می‌کنند، چرا که گرایش شدیدی در مرحلهٔ کودکی، او را به سوی اکتشاف، شناخت و یادگیری هر آن‌چه جدید است سوق می‌دهد. پدران هم متاسفانه به سبب شرایط زندگی و تلاش برای فراهم نمودن...

مختصری دربارهٔ کتاب «پرسش‌های ایمانی کودکان»

کتاب «پرسش‌های ایمانی کودکان» از عبدالله رکف و چاپ مرکز دلائل به یکی از جوانب اساسی تربیت یعنی جانب ایمانی و عقیدتی در پرورش کودک مسلمان پرداخته چرا که پایه‌گذاری بنیان عقیدتی، رکنی مهم در فرایند تربیت است. این...