شکست‌های ما به سبب گناهان ماست

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: هرگاه مسلمانان ضعیف باشند و دشمنشان بر آنان پیروز شود این به سبب گناهان و خطاهای خودشان است: یا به سبب کم‌کاری در ادای واجبات پنهان و آشکار، یا به سبب تجاوز و دست‌درا...