معضل اخلاق و جنبش‌های اسلامی معاصر

دکتر خالد الدریس، بنابر سفر طولانی مدت فکری شما سوالی مطرح می‌شود: اینکه یک اندیشه‌ی خوب را مطرح کنیم یک چیز است و اینکه به این اندیشه روح و بدنی بدهیم و با آن زندگی کنیم یک چیز دیگر. اینجا چه چیزی این روند را ...