خیزش آلمان پس از جنگ؛ آنچه معمولا گفته نمی‌شود

حتما شما هم در سخنرانی‌های توسعهٔ بشری و موفقیت دربارهٔ آلمان و معجزهٔ اقتصادی این کشور شنیده‌اید و حتما شنیده‌اید که می‌گویند آلمانی‌ها دوباره برخاستند چون «مانند ما» نیستند و ملتی عاشق کار و منظم‌تر هستند. مع...