امام نابلسی در مسلخ طاغوت

خدایت بیامرزد ای دانشمند دوران... به دانشمندان آموختی که عمل به علم چگونه است و چگونه علما پیشاپیش توده گام بر می‌دارند نه در پشت سر آن‌ها و چگونه یک عالم خود را با بیان حق در پیش طاغوتیان قربانی می‌کند. خدایت...

آیا حافظ ابن حجر جشن گرفتن میلاد پیامبر صلی الله علیه وسلم را جایز دانسته است؟

سوال: آیا واقعا ابن حجر عسقلانی جشن گرفتن مولودی را جایز دانسته؟ چون اینجا در الجزایر بسیاری از مشایخ به این جواز ابن حجر عسقلانی در جایز بودن جشن گرفتن مولود استدلال می‌کنند. (بیشتر…)...

با ترک مذهب سلف، چه چیز را از دست دادیم؟

سه قرن نخست پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم دوران سیادت عقیده و فقه سلف رضوان الله علیهم بود. پس از آن بود که مذاهب بدعی از این سو و آن سو سر بر آوردند تا آنکه قرن پنجم هجری فرا رسید، آنجا که حکومت سلجوقی ...