شرح حال سَلمیٰ دختر امام جزری توسط ایشان

امام ابن الجَزَری رحمه الله (ت833هـ) را همه‌ی طلاب علم می‌شناسند. او کسی است که در بین علمای متأخر نامش با نام قراءات وتجویدِ قرآن کریم در هم آمیخته و کمتر کسی است که با تجوید و قرائت سر و کار داشته باشد و از ک...

درباره‌ی برخی احادیث ضعیف و بی‌اساس در باب فضائل قرآن

سوال: آیا فضایل سوره‌های قرآن که در این سایت (*****) آمده صحیح است؟ و آیا خواندن پشت سر هم سوره‌های الرحمن و واقعه و حدید جایگاه انسان را در بهشت فردوس تضمین می‌کند؟ کجا می‌توانم یک منبع موثق صححیح را بیابم که...