محمد مهدی عاکف، زندانی همه‌ی دوران‌ها

محمد مهدی عاکف مرشد سابق جماعت اخوان المسلمین دیروز شنبه ۲۳ سپتامبر تحت تدابیر شدید امنیتی و تنها با حضور چهار نفر از اعضای نزدیک خانواده به خاک سپرده شد. عبدالمنعم عبدالمقصود رئیس گروه دفاع از ایشان اعلام کرده...