منطق لیبرال: ليبراليسم ناقص الخلقه

لیبرالیسم شرقی، لیبرالیسمی ناقص و ناکامل است و این به سبب اختلاف اسلام با دیگر ادیانی است که به نام عقل در برابرش قد علم کرده است، چرا که خالق ماده و فرستندهٔ دین که حفظ آن را تَکَفّل کرده یکی است و تعارضی با و...

کرونای جدید؛ هنگامی که فلسفه‌های رایج گرفتار ویروس می‌شوند

در دورانی که فلسفه‌های مدرن به مردم مژدهٔ پیشرفت می‌دادند و قرار بود سرانجام علم بر بیماری‌ها پیروز شود و غذا به شکل انبوه تولید شود و سیستم‌های جدید اقتصادی بر فقر فائق آیند، امانوئل کانت با خوش‌بینی «صلح پاید...

الحاد و مرگ

همان‌طور که در میان منتسبان به ادیان کسانی هستند که از روی فرصت طلبی انگ خیانت خورده‌اند، همین دربارهٔ الحاد نیز صادق است. بنابراین این‌جا سخن از آتئیستی که دین را دوست دارد یا مومنی که با آتئیسم کنار آمده نیست...

خوانش سکولار از تاریخ اسلام

وقتی می‌خواهیم از نگاه سکولارها به تاریخ اسلامی سخن بگوییم قضیه از چند رخداد و واقعه‌ی مشخصی که در کتب تاریخی روایت شده فراتر می‌رود و به زمینه‌هایی می‌رسد که بر مبنای آن تحلیل و استنباط و نتیجه‌گیری انجام می‌ش...

منطق لیبرال: دسته‌های مردم در عُرف کلیسا

سکولاریسم اساسِ فلسفی لیبرالیسم است، و می‌شود گفت سکولاریسم پلی است که دیگر اندیشه‌های عقلگرا ـ حتی مارکسیسم ـ از آن عبور می‌کنند، بنابراین هر مارکسیستی ضرورتا سکولار است. به بیان دیگر لیبرالیسم یکی از تطبیقات ...