برای نسل فردا: هدایت و پایداری

از مهم‌ترین پرسش‌هایی که ذهن جوانان نسل فردا را به خود مشغول می‌سازد این است که در هنگام اختلاف علما و دعوتگران و جریان‌های فکری چگونه حق را تشخیص دهند؟ منظور همهٔ انواع اختلاف است؛ از جهت اختلاف در عقاید یا فت...

در این آشفته‌بازار باورها!

در این آشفته بازار باورها و تبلیغات رنگارنگ گروه‌ها آیا می‌توان به عقیده‌ی درست دست یافت؟ هر کس ادعا می‌کند فکر، باور و راه و روش او از بقیه بهتر است و برای خود دلیل‌ و منطق‌های گوناگونی دارد. حال پرسش اینجاست...