آثار گناه (بر اساس سخنان ابن قیم)

۱ـ محروم شدن از علم: علم نوری است که الله در قلب بنده می‌اندازد و معصیت، این نور را خاموش می‌کند. هنگامی که شافعی در برابر مالک نشست و نزد وی خواند، مالک از هوش و نبوغ و کمال فهمش به شگفت آمد، پس گفت: می‌بینم ...