کتاب بینش: ریشه‌های خطا در شبهات القا شده علیه اسلام و ثوابت آن

در زمانی که شبهات زیادی علیه اسلام و ثوابت آن مطرح شده است و افراد زیادی از چنین شبهاتی متاثر شده و از مواضع اشتباه آن بی‌خبرند، نیاز بود تا قواعدی گذاشته شود تا اصول اشتباه شبهه‌افکنان رد شده و استدلال‌هایشان ریشه‌کن شود.

بیشتر کتاب‌هایی که در باب مغالطه‌های منطقی نوشته شده‌اند، متعلق به نمونه‌های کلی از اشتباهاتند و انسان را بر اصل اشتباه واقف نمی‌کند.

و نیز بسیاری از آنچه در پایان کتاب‌های منطق صوری دربارهٔ قیاس‌های اشتباه ذکر شده، فهم آن برای عموم سخت است و فرد باید علم منطق را خوانده باشد تا بتواند آن‌ها را درک کند.

و نیز مثال‌هایی که برای استدلال نادرست در کتب منطق بیان شده، از واقع مناظره و جدل امروزی ما به دور است.

بنابر همه‌ٔ این دلایل، لازم دیدم مباحث آسان و مختصری را گرد آورم و اصول اشتباهی که در گفتار شبهه‌افکنان رایج است و شناخت آن‌ها به مدافعان اسلام کمک می‌کند تا بهتر و منظم‌تر شبهات آنان را رد کنند را در این کتاب بیاورم و در ضمن آن، مثال‌های زیادی از شبهات شبهه‌افکنان ذکر کنم.

(از مقدمهٔ کتاب)

📗 عنوان کتاب: ریشه‌های خطا در شبهات القا شده علیه اسلام و ثوابت آن

📝 نویسنده: احمد السید

🖊 مترجم: عبدالجمیل جابر

📜 ویراست اول

📑 تعداد صفحات: ۴۹

تهیه شده در مرکز مطالعات اسلامی بینش

دانلود کتاب:

RishehayeKhata