کتاب بینش: ساختار اعتقادی نسل فردا

در ذهن خیلی از دانش‌جویان ثبت شده که عقیده، علمی‌ست سخت و جامد و نظری محض که با ایمان عجین نیست و روح را نوازش نمی‌کند و پر از نام‌های فرقه‌ها و اختلاف‌هایی است تنها به‌درد متخصصان فن یا هم دانش‌جویان گذشته می‌خورد. در حالی که عقیده‌ای که اصحاب کرام از رسول الله ﷺ فرا گرفته بودند، بسیار آسان، واضح، شیرین، راسخ، شفاف و در عین حالی که آسان و واضح بود، اثرگذار و همه‌شمول بود…

از مقدمهٔ کتاب

📗 عنوان کتاب: ساختار اعتقادی نسل فردا

📝 نویسنده: احمد السید

🖊 مترجم: عبدالجمیل جابر

📜 ویراست اول

📑 تعداد صفحات: ۱۳۸

تهیه شده در مرکز مطالعات اسلامی بینش

دانلود کتاب:

SakhtarAqidatiNaslFarda