کتاب بینش | دختری در مه؛ بررسی احادیث مربوط به زنان

ما در این کتاب با همدیگر در وادی ادبی بی‌نظیری سیر می‌کنیم که به دست متخصصان زن در حوزه‌های مختلف شریعت ارائه شده است تا به مشهورترین احادیثی که برخی برای ایراد گرفتن از جایگاه زن در اسلام از آن سوءاستفاده می‌کنند پاسخ دهیم، چنانکه آنان گره ابهامات و ایراداتشان را یکی پس از دیگری باز می کنند و نقص و خللی که در فهم مراد آن احادیث است را با شیوه‌ای ظریف و روشمند توضیح می‌دهند…

(از مقدمهٔ کتاب)

📗 عنوان کتاب: دختری در مه | بررسی احادیث مربوط به زنان؛ ایراد در کجاست؟

📝 نویسنده: گروهی از نویسندگان

🖊 مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

📑 تعداد صفحات: ۱۷۰

دانلود:

DokhtariDarMeh