کتاب بینش: ۴۴ نکته دربارهٔ دههٔ نخست ذوالحجه

خداوند در بین مخلوقاتش برتری قرار داده ‏و درجات و منزلت برخی را بر دیگری ‏رفعت بخشیده و همچنین بعضی روزها و ‏ماه ها را بر سایرین برتری داده است. من ‏جمله: این ده روز اول از ماه ذی الحجه که ‏آن را از بهترین روزهای سال قرار داده است ‏و بهترین این ده روز هم قربان است…

(از متن کتاب)

📗 عنوان کتابچه: ۴۴ نکتهٔ مفید درباره‌ٔ دههٔ نخست ذوالحجه

📝 نویسنده: محمدصالح المنجد

🖊 مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

📑 تعداد صفحات: ۲۵ صفحه

دانلود:

۴۴ points about fajr decade (2)