چگونه مردم را از مددخواهی و استغاثه‌ی غیر الله دور کنیم؟

بسیاری از طلاب علم و دعوتگران از من درباره‌ی پژوهش‌ها و کتا‌ب‌هایی که درباره‌ی نقض و رد شبهات مدافعین مددخواهی غیر الله نوشته شده می‌پرسند که پاسخ‌شان سخت نیست زیرا در این باره کتاب‌های بسیاری تالیف شده است. ا...