کتابچه: ۴۴ نکته دربارهٔ دههٔ نخست ذوالحجه

خداوند در بین مخلوقاتش برتری قرار داده ‏و درجات ومنزلت برخی را بر دیگری ‏رفعت بخشیده و همچنین بعضی روزها و ‏ماه ها را بر سایرین برتری داده است. من ‏جمله: این ده روز اول از ماه ذی الحجه که ‏آن را از بهترین روزها...

داستانی تاثیرگذار از علامه ابن عثیمین در حج

شیخ احمد الحمدان داستانی تاثیرگذار را نقل کرده که در حج سال ۱۴۱۶ هجری برای امام علامه ابن عثیمین رحمه الله رخ داده است. او می‌گوید: من و شیخ طلال بن احمد العقیل و دکتر رضوان بن حسن الرضوان در دیداری معمول که ش...