سازمان ملل: همکاری شیمیایی اسد و کره‌ی شمالی

در یک گزارش سازمان ملل درباره‌ی تحریم‌های علیه کره‌ی شمالی، سخن از ضبط دو محموله‌ی ارسالی از این کشور به یک شرکت تابع رژیم اسد در شش ماه گذشته سخن به میان آمده است. در این گزارش که توسط کمیسیونی از کارشناسان م...