فریب اکثریت

هر مسلمانی بر حذر باشد از اینکه فریب اکثریت را خورده و بگوید: «همهٔ مردم این راه را می‌پیمایند، و به آن عادت کرده‌اند؛ پس من نیز با آنان خواهم بود» چنین برداشتی، مصیبتی بس بزرگ است؛ که سبب هلاکت بیشتر پیشینیا...