تلاش شبه نظامیان حشد برای تغییر ترکیب جمعیتی ساکنان کمربند امنیتی بغداد

هیئت علمای مسلمان عراق می‌گوید: رفتارها و جنایت‌هایی که علیه مردم مناطق کمربند امنیتی بغداد رخ می‌دهد بخشی از یک سیاست سیستماتیک شبه نظامیان حشد و تحت نظر حکومت عراق است که به هدف تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق ا...