نگاهی به کتاب «سلطهٔ فرهنگ غالب»

سلطة الثقافة الغالبة (سلطهٔ فرهنگ غالب) مولف: ابراهیم بن عمر السکران ناشر: دار الحضارة للنشر والتوزیع چاپ اول، ۱۴۳۵ هجری قمری کتاب پیش رو یکی از قضایای بزرگی را که امت مسلمان در دوران ما از آن رنج می‌برد مو...