مسلمانی که رفت، پناهگاهی که ماند؛ درگذشتِ دکتر سعید بن وهف القحطانی

تا همین اواخر کمتر کسی حتی عکس ایشان را دیده بود، دکتر سعید بن علی بن وهف القحطانی، مولف «حِصنُ المسلم» یا همان پناهگاه مسلمان. کتابچه‌ای کوچک که تقریبا در همه جای دنیا به اکثر زبان‌ها ترجمه و موجود است و معمول...