دورویی غرب در برخورد با استقلال‌خواهی ملت‌ها

قضیه‌ی کاتالونیا از دوگانگی وحشتناک غرب در تعامل با قضایای ملت‌ها و کشورها پرده برداشت. در حالی که همین کشورهای غربی معمولا به بهانه‌ی «اراده‌ی ملت‌ها» از تقسیم کشورهای دیگر حمایت می‌کنند، چنانکه برای مثال ـ ن...