سلف و حفظ زبان

شیخ الاسلام ابن تیمیه در بیان حال بسیاری از مردم چنین می‌گوید: «عجیب است که برخی از مردم به سادگی از خوردن حرام و ستم و دزدی و شرب خمر و نگاه به سوی حرام و دیگر گناهان دوری می‌کنند، اما حفظ حرکت زبان برایشان س...