فضیلت دهه‌ی اول ذی الحجه

آیا ده روز اول ماه ذی الحجه بر دیگر روزهای سال برتری خاصی دارد؟ بسیار انجام دادن چه اعمال نیکی در این دهه مستحب است؟ پاسخ: الحمدلله یکی از مواسم عظیم طاعت دهه‌ی اول ذی الحجه است که الله متعال آن را بر دیگر ر...

تکبیر مطلق و مقید در دهه‌ی ذی الحجه و ایام تشریق

اولا: فضیلت تکبیر روزهای دهه‌ی اول ذی الحجه ایامی است گرامی که الله متعال در کتابش به آن سوگند یاد نموده، و سوگند یاد کردن به چیزی توسط خداوند نشان دهنده‌ی اهمیت و سودمند بودن آن است. الله متعال می‌فرماید: {و...