غربی‌تر از غربی‌ها

غرب از آن هنگام که به سرزمین‌‌های اسلامی یورش آورده و بیشتر کشورهایش را اشغال کرده و خلافت عثمانی را از بین برد حتی یک روز هم تلاش‌هایش را برای صادر کردن فرهنگ و روش زندگی غربی به جوامع اسلامی متوقف نکرده است. ...