کتابچه: آیا اجباری بودن احکام اسلام باعث نفاق می‌شود؟

در مصاحبه‌های مختلف تلویزیونی، در برخی از کتاب‌های معاصر و ‏در بسیاری از گفتگوها در سایت‌های اینترنتی این مطلب تکرار می‌شود ‏که اجباری بودن احکام شریعت و اجرای آن منجر به نفاق خواهد شد، ‏و این در حالی است که شر...

سخنان آراسته: اِلزام به احکام اسلامی به پدید آمدن نفاق می‌انجامد

از جمله مقوله‌هایی که بسیاری از تاثیر گرفتگان از مفهوم لیبرال «آزادی» باورش دارند و از آن در برابر کسانی که این نوع آزادی را مغایر با اسلام می‌دانند به کار می‌برند، این ایده است که اِلزام باعث پدید آمدن نفاق می...

آوردگاه نص: به سوی سکولاریسم

«احکام شرعی را نمی‌توان اجباری کرد، کسی که دوست دارد نماز بخواند، روزه بگیرد یا از حرام دوری کند، خودش بهتر می‌داند، و کسی که چنین نکند نمی‌توان او را مجبور نمود، زیرا خودش می‌داند و خدای خودش». این جملات خلاص...