فلسطین دیروز، فلسطین امروز

{إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم} هر دو طرف مبارزه تغییر کرده‌اند: برادران و خواهران فلسطینی ما ذلت را به مقاومت و ترس را به شجاعت و فرار را به ثبات و تکیه بر حکومت‌ها را به توکل بر خداوند و اع...

روزنامه‌های یهودی: ترس از زنده شدن الگوی «صلاح الدین»

خروش مردم فلسطین در دفاع از اقصی توجه روزنامه‌های سرزمین‌های اشغالی را به خود جلب کرده است. بیشتر نویسندگان اما حضور بُعد دینی در این درگیری‌ها و برانگیخته شدن شور جوانان فلسطینی بر اساس سیره‌ی اسلامی را نگران ...