ناقرآنی‌ها: استادان مُسیلمه

نقشهٔ قرآنی‌ها (ببخشید، نقشهٔ کسانی که خود را قرآنی می‌نامند) برای به دام انداختن قربانی‌هایشان به شکل خلاصه تخریب و بدنام کردن منابع مورد اعتماد حدیثی و علمایی است که این کتب را جمع‌آوری کرده‌اند تا هرگونه اعت...

ناقرآنی‌ها: قطع سر برای درمان سردرد!

راز نگفته‌ام اگر بگویم مسالهٔ تعامل با حدیث نبوی شریف چیز جدیدی نیست که با ظهور این گروه شکل گرفته باشد. گروهی که خود را قرآنی می‌نامند و به آن ربطی ندارند ـ و همه افتخار می‌کنیم به این نام خوانده شویم ـ بلکه ا...

آن سوی دیده نشدهٔ اهل حدیث

هدف از این نوشته تغییر تصویر کلیشه‌ای جا افتاده دربارهٔ اهل حدیث است، زیرا در محیط‌هایی که مردم نمی‌خوانند و جستجو نمی‌کنند و تنها به نوشته‌های تبلیغاتی سطحی اکتفا کرده و آن را می‌پذیرند این جا افتاده که اهل حد...