نقش بزرگ کُردها در تاریخ اسلام

کردها ملتی ریشه‌دار در تاریخ منطقه ما هستند و ریشه‌دار بودن در اینجا به وجود مکانی و زمانی محدود نیست بلکه همراه با تاثیرگذاری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است اما مسئلهٔ توجه‌برانگیز این است که نام بردن از...

سلف و حفظ زبان

شیخ الاسلام ابن تیمیه در بیان حال بسیاری از مردم چنین می‌گوید: «عجیب است که برخی از مردم به سادگی از خوردن حرام و ستم و دزدی و شرب خمر و نگاه به سوی حرام و دیگر گناهان دوری می‌کنند، اما حفظ حرکت زبان برایشان س...

ابن شهاب زُهْری؛ امام بزرگ سنت

وی محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله أصغر بن شهاب بن عبدالله بن حارث بن زهرة بن کلاب بن مرهٔ قریشی مدنی، ساکن در شام، معروف به «ابن شهاب زُهْری» از ائمهٔ اَعلام، فقیه و محدّث بزرگ و حافظ دوران خود است. مادر و...