کتاب: پژوهشی علمی درباره‌ی «استواء» و معنای آن

این کتاب: بحث درباره‌ی نام‌ها و صفات خداوند متعال پیشینه‌ای به درازای تفسیر قرآن کریم دارد و علمای مذاهب اسلامی هر کدام شیوه و دیدگاهی در پیش گرفتند؛ عده‌ای آن را تفسیر  و توجیه کرده، گروهی منکرش شدند و فرقه‌ای نیز محدود و منحصرش کردند. اما پس از ظهور شیعیان رافضی این بحث تغییر شکل داد و از یک موضوعِ کلامی‌ـ‌‌ تفسیری محض، که انگیزه‌ای جز شوق تدبر و لذت تفکر نداشت، ‌تبدیل به سلاحی شد تا آن را علیه عقاید راستینِ اهل سنت و جماعت به کار گیرند. آنان برداشت و موضع‌گیری اهل سنت در این باره را دستمایه‌ی سرکوب و شماتت قرار داده و همواره اهل سنت ـ‌ به ویژه پیروان عقیده‌ی سَلَف‌ ـ را به تجسیم (قائل شدن هیکل و اندام انسانی برای خدای سبحان) متهم نموده‌اند، و از این روست که همواره در بحث‌ها و مناظرات این نکته مطرح می‌گردد که اهل سنت، خداوند را دارای دست و پا و چشم می‌دانند. این در حالی است که بدون هیچ اغراق و جانبداری مذهبی، شیوه‌ی برخورد اهل سنت با این موضوع، کاملاً مبتنی بر عقل و منطق سلیم و مطابق با آموزه‌های اصیل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می‌باشد. ما اینجا نه در پِی بحث و مجادله، که در مقام توضیح و روشنگری هستیم؛ می‌کوشیم که عقیده‌ی حقیقی فرقۀ ناجیه را بازگو نماییم، تا بدین وسیله هم خواننده‌ی محترم از بندِ تردید و شک برَهَد، و هم در در برخورد با این گونه اسماء و صفات، دانش لازم را برای تدبر و تشخیص داشته باشیم.


شناسنامه‌ی کتاب:

پژوهشی علمی درباره‌ی «إستواء» و معنای آن

نویسنده : ابراهيم بن عامر الرحیلی

مترجم : گروه علمی فرهنگی موحدین

منبع: کتابخانه‌ی قلم (مجموعه‌ی موحدین)


دانلود:

word pdf