راهی برای رسیدن: قبای حکمت بر قامت ناتوانی (۲)

از جمله شعبه‌های علم، «تبحر» و وسعت اطلاع و خواندن متون طولانی و پربار ساختن کتابخانهٔ شخصی و زیر و رو کردن کتاب‌ها یکی پس از دیگری است. وسعت اطلاع دروازهٔ وارد شدن به شعبه‌های علم را به روی انسان باز می‌کند، ب...

راهی برای رسیدن: قبای حکمت بر قامت ناتوانی (۱)

یکی از مهم‌ترین مواضعی که بسیاری از منتسبان به علم و دعوت و احتساب و جهاد در آن دچار حیرت شده‌اند، باب «رابطه‌ی میان شعبه‌های ایمان» است. الله متعال انسان‌ها را از نظر استعدادها و توانایی‌های درونی و بیرونی و ...