داستانی تاثیرگذار از علامه ابن عثیمین در حج

شیخ احمد الحمدان داستانی تاثیرگذار را نقل کرده که در حج سال ۱۴۱۶ هجری برای امام علامه ابن عثیمین رحمه الله رخ داده است. او می‌گوید: من و شیخ طلال بن احمد العقیل و دکتر رضوان بن حسن الرضوان در دیداری معمول که ش...