آیا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم از نور آفریده شده‌اند؟

امروز در یکی از شبکه‌های تلویزیونی شنیدم که یکی از سرودخوانان در سرودی پیامبر ما صلی الله علیه وسلم را اینگونه توصیف کرد: «ماه است سرور ما محمد...»... اما در ادامه این بخش از سرود او توجهم را جلب کرد که گفت: «ا...