به دنیا خوش‌بین باش، اما با عینک واقع‌بینی

کار این نسل عجیب است، تا شرایطشان کمی مشکل می‌شود مکدر شده و زانوی غم به آغوش گرفته گوشه‌ای می‌نشینند و از دنیا شکایت می‌کنند یا گاه به بی‌ارزش‌ترین سبب آرزوی مرگ می‌کنند! آیا این حالت برای کسی که تازه وارد عرص...

چرا عید قربان برای اهل سنت فارسی زبان حیاتی است؟

بی‌راه نیست اگر بگویم عید قربان برای ما اهل سنت ایران و دیگر فارسی زبانان سنی مذهب بیش از دیگر مسلمانان مهم و حیاتی است. موضوع هویت چند میلیون سنی فارسی زبان است که بین سه جریان قدرتمند و صاحب رسانه و ثروت، بای...