از صالحان جدا نشو

یکی از سخنان امام علامه ابن قیم که فراموش نمی‌کنم این است که می‌گوید: «گناهان بر سه دسته‌اند: شهوات و شبهات و شرک؛ پس هر که در مورد شهوات زیاده‌روی کند وارد دایره‌ی شبهات می‌شود و آنکه در شبهات اسراف ورزد وارد ...