واکنش مردم به نعمت و آزمایش

عادت بیشتر مردم در برخورد با نعمت و آسایش اینگونه است که دچار چنان شادمانی شده که نعمت‌دهنده را به فراموشی می‌سپارند و هنگامی که الله آنها را به خاطر گناهانشان اندکی آزمایش می‌‌کند دلخور شده و نا‌امیدی شروع ب...