انسان‌گرایی ناممکن (۶) دین انسان‌گرایی و بُعدِ متعالی

«انسان‌گرایی سازماندهی شدهٔ جدید، در ذهن موسسانش بیشتر یک لاشیء بود یا کمتر از دینی بدون خدا». گرگ اپستاین «در همین حال که انسان‌گرایان، ادیان را به سبب فرضیه‌هایی غیر قابل سنجش مورد هجمه قرار می‌دهند...

خیزش آلمان پس از جنگ؛ آنچه معمولا گفته نمی‌شود

حتما شما هم در سخنرانی‌های توسعهٔ بشری و موفقیت دربارهٔ آلمان و معجزهٔ اقتصادی این کشور شنیده‌اید و حتما شنیده‌اید که می‌گویند آلمانی‌ها دوباره برخاستند چون «مانند ما» نیستند و ملتی عاشق کار و منظم‌تر هستند. مع...