ضوابط تکفیر و موانع آن و خطر تکفیر به ناحق

سوال: از شما بزرگواران می‌خواهم قواعدی که می‌توان با آن بر شخصی حکم کفر یا نفاق صادر کرد را توضیح بدهید تا اینکه در بدعتی که بسیاری از گروه‌ها در آن افتاده‌اند واقع نشوم؛ و ـ با نظر به اینکه من طالب علم مبتدی ه...

تکبیر مطلق و مقید در دهه‌ی ذی الحجه و ایام تشریق

اولا: فضیلت تکبیر روزهای دهه‌ی اول ذی الحجه ایامی است گرامی که الله متعال در کتابش به آن سوگند یاد نموده، و سوگند یاد کردن به چیزی توسط خداوند نشان دهنده‌ی اهمیت و سودمند بودن آن است. الله متعال می‌فرماید: {و...

نام‌های الله متعال محدود به نود و نه اسم نیست

آیا نام‌های الله تعالی فقط نود و نه اسم است؟ یا الله نام‌های بیشتری دارد؟ الحمدلله بخاری (۲۷۳۶) و مسلم (۲۶۷۷) از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده‌اند که رسول الله ﷺ فرمودند: «...