فضیلت دهه‌ی اول ذی الحجه

آیا ده روز اول ماه ذی الحجه بر دیگر روزهای سال برتری خاصی دارد؟ بسیار انجام دادن چه اعمال نیکی در این دهه مستحب است؟ پاسخ: الحمدلله یکی از مواسم عظیم طاعت دهه‌ی اول ذی الحجه است که الله متعال آن را بر دیگر ر...