تندروی در اروپا، مبارزه با تندروی در کشورهای اسلامی!

در زمانه‌ای که حوادث و گزارشات نشان می‌دهند طرفداران تندروی در قاره‌ی اروپا به مراکز تصمیم‌گیری رسیده و احزاب راست‌گرای اروپایی نتایج بی‌سابقه‌ای را از صندوق‌های رأی به دست آورده‌اند، همان کسانی که موسوم به ن...

کلیسای چک: ترس از افزایش جمعیت مسلمانان

آنگونه که روزنامه‌ی «پراگ مورنینگ» منتشر کرده، کاردینال دومینیک دوکا رئیس کلیسای جمهوری بیشتر شدن جمعیت مسلمانان این کشور از ۵٪ را ترسناک دانسته است. این روزنامه نوشته است: وجود مسلمانان تا وقتی امن است که کمت...