کلیسای چک: ترس از افزایش جمعیت مسلمانان

آنگونه که روزنامه‌ی «پراگ مورنینگ» منتشر کرده، کاردینال دومینیک دوکا رئیس کلیسای جمهوری بیشتر شدن جمعیت مسلمانان این کشور از ۵٪ را ترسناک دانسته است.

این روزنامه نوشته است: وجود مسلمانان تا وقتی امن است که کمتر از پنج درصد جمعیت ساکنان این کشور را تشکیل دهند، اما در صورتی که نسبت جعیتی آنان به ۱۵٪ برسد خواهان مناصبت مهمی در این کشور خواهند شد ـ و سپس مدعی شده که ـ در صورت رسیدن آنان به ۲۵٪ مطالبه‌ی «اجرای شریعت» را مطرح خواهند کرد.

این روزنامه با اشاره به حالت ترس موجود در جوامع غربی مدعی شده: هنگامی که صف‌های طولانی در برابر قلعه‌ی پراگ و تدابیر امنیتی وحشتناک در فرودگاه را می‌بینی باید تصور کنی پس از ده سال زندگی در چک تا چه اندازه دشوارتر خواهد شد.

به نظر می‌رسد چنین ادعایی در ادامه‌ی گسترش اسلام هراسی و ترس از افزایش حضور مسلمانان در این جوامع مطرح شده باشد.

آشوب حاصل از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و سپس تعلل در حل بحران سوریه و چشم‌پوشی از جنایات رژیم اسد، به رشد گروه‌های تندرو و پیچیده شدن معضل تروریسم انجامیده است.

المسلم ـ رسانه‌ها