خنثی شدن یک حملهٔ تروریستی به مسجدی در اسلو به دست یک نظامی بازنشسته

حملهٔ یک تروریست راست‌گرای نروژی به مسجدی در غرب اسلو پایتخت نروژ با دستگیری مهاجم به پایان رسید. فیلیپ منسهاوس ۲۱ ساله روز شنبهٔ گذشته با کلاه ایمنی، جلیقهٔ ضد گلوله و مسلح به چند قبضه اسلحه وارد این مسجد شده...