نیوزویک: اسرائیل تا کی بدون آمریکا دوام خواهد آورد؟

مشاور سابق امنیت ملی «اسرائیل» از تبعات کاهش تایید رژیم اشغالگر فلسطین در میان جوانان آمریکایی و پایین آمدن میزان زاد و ولد و ازدواج در جوامع یهودی ابراز نگرانی کرد. چاک فریلیچ پژوهشگر در دانشگاه هاروارد می‌گو...